studsvik.se   |   In English   |   Hämta hem filer

Viktiga händelser under 2009

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2009

Belgisk avvecklingsorder på MSEK 64
I mars anlitades Studsvik för ett specialistuppdrag vid avvecklingen av Belgonucleaires fabrik för MOX-bränsle i Dessel, Belgien. Uppdraget värderas till EUR 1,8 miljoner årligen och beräknas pågå i fyra år.

SVAFO avyttras till kärnkraftsproducenter
I mars tog de fyra kärnkraftbolagen OKG AB, Ringhals AB, Forsmarks Kraftgrupp AB och Barsebäck Kraft AB över ägandet av Studsviks dotterbolag AB SVAFO, som tar hand om historiskt radioaktivt avfall främst från statlig forskningsverksamhet. Avyttringen av det icke-kommersiella bolaget medförde ingen resultatpåverkan.

R&R övertar logistikrörelse
I april överenskom Studsvik om att överlåta sin logistikverksamhet i USA med 20 fordon till R&R Trucking. Som specialistleverantör har R&R Trucking möjlighet att nå en högre nyttjandegrad av fordonen än Studsvik, som fortsätter att utnyttja dem för sin verksamhet.

Order på MSEK 250 från Bruce Power
I maj tecknade Studsvik avtal med kanadensiska Bruce Power om att behandla 32 ånggeneratorer. Det totala ordervärdet uppskattas till MSEK 250. Ånggeneratorerna ska behandlas vid anläggningen i Studsvik under perioden 2010-2018. Ordern är koncernens första från Kanada.

Order på behandling av italienskt avfall
I juli tecknade Studsvik avtal om behandling av organiskt lågaktivt avfall med italienska SOGIN. Ordervärdet uppskattas till MSEK 73. Ordern är Studsviks första från den italienska marknaden.

Brittisk anläggning invigd
I september invigdes anläggningen för behandling och återvinning av metalliskt material i Workington. Vid anläggningen behandlas radioaktivt metalliskt material främst genom sortering, blästring och segmentering.

Persondosimetri avyttras
I oktober avyttrade Studsvik sin verksamhet inom persondosimetri i Sverige till amerikanska Landauer, som bedriver liknande verksamhet runt om i världen. Försäljningen gav en reavinst på MSEK 6,7.

TTT får THOR-order från USA:s regering
I oktober tecknade Studsviks joint venture med URS Corporation, THOR Treatment Technologies (TTT), avtal om leverans av en THOR-anläggning till det amerikanska Energidepartementets verksamhet i Savannah River, USA. Ordervärdet uppgår till MUSD 55 och arbetet som ska starta 2010 beräknas pågå under tre år.

bubble_250.jpg

Studsvik AB | Tfn 0155 22 10 00 | E-post © Studsvik AB 2010