Not 6 Övriga intäkter
  2009 2008
Försäljning av dotterbolag 6 730 -
Försäljning av materiella tillgångar 344 770
Hyresintäkter 637 585
Övrigt 298 85