Not 58Investeringar i materiella anlÀggningstillgÄngar
  2009
2008
Inventarier och verktyg - 182