Not 53Skulder till kreditinstitut
  2009 2008
Banklån    
Långfristig del 144 398 201 915
Kortfristig del 57 484 19 250