Not 46Bokslutsdispositioner
  2009
2008
Upplösning av periodiseringsfond 2 510 4 363