Not 42Avskrivningar
  2009
Enligt plan
Bokförd 2008
Enligt plan
Bokförd
Inventarier och verktyg 317 317 336 336