Not 39Försäljningsintäkter
 
Försäljningsintäkter fördelade på geografiska marknader
     
  2009 2008
Sverige 4 213 3 964
Europa, exklusive Sverige 3 941 3 775
Nordamerika 3 004 3 059