Not 26Balanserad vinst
Per den 1 januari 2008 344 130
Årets resultat -395
Betald utdelning avseende 2007 -16 437
Omföring inom eget kapital 687
Per den 31 december 2008 327 985
   
Per den 1 januari 2009 327 985
Årets resultat -35 198
Betald utdelning avseende 2008 -8 219