Not 14Utdelning per aktie
Utdelningar som betalades ut 2009 och 2008 uppgick till kSEK 8 219 (1 krona per aktie) respektive kSEK 16 437 (2 kronor per aktie). På årsstämman den 29 april 2010 kommer att föreslås att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.