studsvik.se   |   In English   |   Hämta hem filer

Styrelse och revisorer

anders_ullberg.jpg

Anders Ullberg
Danderyd, född 1946
Ordförande sedan 2007

Tidigare VD och koncernchef i SSAB Svenskt Stål. Styrelseordförande i Boliden, Tieto och Eneqvistbolagen samt styrelseledamot i Atlas Copco, Beijer Alma, Sapa, Valedo Partners och Åkers

Utbildning: Civilekonom
Innehav: 15 000 aktier

anna_karinen.jpg

Anna Karinen
Sparreholm, född 1963
Ledamot sedan 2003, vice ordförande sedan 2007

Egen verksamhet inom bland annat kommersiell fastighetsförvaltning, styrelseledamot i Handelsbankens Flenskontor

Utbildning: Jur kand
Innehav: 1 307 492 aktier

jan_barchan.jpg

Jan Barchan
Malmö, född 1946
Ledamot sedan 2004

VD i Briban Invest AB, styrelseordförande i AudioDev Sweden AB och ConnectBlue AB samt styrelseledamot i TAT AB, Assistera AB och Probi AB

Utbildning: Civilekonom
Innehav: 1 285 492 aktier

Jan Barchan meddelade i juni att han i avvaktan på domstolsbehandling avseende misstänkt insiderbrott inte avser delta i styrelsens arbete.

ingemar_eliasson.jpg

Ingemar Eliasson
Drottningholm, född 1939
Ledamot sedan 2002

F d riksmarskalk. Tidigare landshövding, statsråd och riksdagsman.

Utbildning: Civilekonom
Innehav: 600 aktier

lars_engstrom.jpg

Lars Engström
Örebro, född 1963
Ledamot sedan 2008

VD och koncernchef i Munters AB

Utbildning: Civilingenjör
Innehav: 3 500 aktier

alf_lindfors.jpg

Alf Lindfors
Östhammar, född 1946
Ledamot sedan 2006

Senior adviser, tidigare chef för affärsområde Elproduktion och vice vd i Vattenfall AB.

Utbildning: Civilingenjör med högre utbildning i reaktorteknologi
Innehav: 0 aktier

per_ludvigsson.jpg

Per Ludvigsson
Råå, född 1943
Ledamot sedan 2008

Styrelseordförande Inter IKEA-koncernen, styrelseledamot i IKANO, Catella och Briban Invest AB

Utbildning: Civilekonom
Innehav: 1 000 aktier

ARBETSTAGARREPRESENTANTER

maria_lindberg.jpg

Maria Lindberg
Whickham, Newcastle upon Tyne, Storbritannien, född 1964
Ledamot sedan 2006, suppleant 1999-2006

Representant för Sveriges Ingenjörer, verksam som Technical Services Manager Studsvik UK

Utbildning: Filosofie doktor fysikalisk kemi
Innehav: 200 aktier

roger_lundstrom.jpg

Roger Lundström
Nyköping, född 1966
Ledamot sedan 2005, suppleant 2003-2005

Representant för Unionen, verksam inom mikroskopi och skadeutredningar vid Studsvik Nuclear AB

Utbildning: Laboratorieingenjör
Innehav: 70 aktier

lena_bergstrom.jpg

Lena Bergström
Nyköping, född 1970
Suppleant sedan 2008

Representant för Sveriges Ingenjörer, affärsansvarig inom avfallshanteringen, Studsvik Nuclear AB

Utbildning: Civilekonom
Innehav: 0 aktier

per_ekberg.jpg

Per Ekberg
Nyköping, född 1959
Suppleant sedan 2006

Representant för Unionen, verksam inom avdelningen för materialforskning vid Studsvik Nuclear AB

Utbildning: Elkraftteknik
Innehav: 100 aktier

REVISORER

Magnus Brändström
Född 1962

Auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers, Stockholm

Revisor i Studsvik sedan 2003

Göran Tidström
Född 1946

Auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers, Stockholm

Revisor i Studsvik sedan 2003

Studsvik AB | Tfn 0155 22 10 00 | E-post © Studsvik AB 2010