studsvik.se   |   In English   |   Hämta hem filer

Koncernledning

magnus_groth.jpg

Magnus Groth
Verkställande direktör och koncernchef

Utbildning: Civilingenjör och civilekonom
Född: 1963

Anställningsår: 2005
Bakgrund: Vattenfall AB, Enron Nordic Energy AS, Boston Consulting Group

Styrelseuppdrag: ledamot i Acando AB
Innehav: 1 000 aktier

jerry_ericsson.jpg

Jerry Ericsson
Vice verkställande direktör och ekonomidirektör

Utbildning: Civilekonom
Född: 1951

Anställningsår: 1984
Bakgrund: Controller och ekonomichef i olika branscher, i företagsledande position sedan 1978

Innehav: 16 600 aktier

leif_andersson.jpg

Leif Andersson
Chef Studsvik Sverige

Utbildning: Ingenjör
Född: 1950

Anställningsår: 1975
Bakgrund: Anställningar i den kärntekniska branschen sedan 1975, de senaste 20 åreninom området behandling av radioaktivt avfall, VD-positioner i dotterbolag inom Studsvikkoncernen

Innehav: 5 500 aktier

stenolof_andersson.jpg

Sten-Olof Andersson
Direktör koncernövergripande projekt och företagsförvärv

Utbildning: Ingenjör
Född: 1955

Anställningsår: 1996
Bakgrund: Projektledning och internationell försäljning inom ABB:s segment för kraftgenerering, VD-positioner i dotterbolag inom Studsvikkoncernen

Innehav: 5 800 aktier

magnus_arbell.jpg

Magnus Arbell
VD Studsvik Nuclear AB

Utbildning: Civilingenjör materialteknologi
Född: 1963

Anställningsår: 2008
Bakgrund: VD Stiebel-Eltron AB, VD Sveaverken AB, VD Kverneland Group Sverige, utvecklingsingenjör ABB Atom, ordförande i Sörmlands Provinsbank

Innehav: 0 aktier

lewis_johnson.jpg

Lewis Johnson
Chef Studsvik USA

Utbildning: Master of International Business Administration
Född: 1962

Anställningsår: 2007
Bakgrund: President and CEO vid Radatec, Inc

Innehav: 0 aktier

ulf_kannengiesser.jpg

Ulf Kannengießer
Chef Studsvik Tyskland

Utbildning: Dipl.-Kfm
Född: 1961

Anställningsår: 1990
Bakgrund: Verkställande direktör i byggföretag

Innehav: 1 000 aktier

sam_usher.jpg

Sam Usher
Chef Studsvik Storbritannien

Utbildning: MEng Chemical Engineering, MSc Engineering Management, CEng Chartered Engineer
Född: 1969

Anställningsår: 2008
Bakgrund: Plant Manager BNFL Sellafield, Business, Project and Strategic Development Manager, AMEC

Innehav: 0 aktier

Studsvik AB | Tfn 0155 22 10 00 | E-post © Studsvik AB 2010